Projektová činnost v oblastech akustiky a osvětlení


Provádíme veškerou projektovou činnost pro všechny stupně projektové dokumentace v oblastech akustiky a osvětlení.

Akustické studie

 • studie pro všechny stupně PD
 • studie vhodnosti území pro účely výstavby
 • studie pracovního prostředí z hlediska hygieny a bezpečnosti práce a technických zařízení
 • návrhy protihlukových opatření

Hlukové mapy

 • hlukové mapy skutečného stavu na základě měření
 • hlukové mapy na základě 3D modelu (výpočtem)
 • hlukové mapy dopravy (vč. intenzit dopravy)
 • hlukové mapy průmyslových objektů (vč. ochranných pásem)

Světelně technické studie

 • studie denního osvětlení
 • studie umělého osvětlení
 • návrhy umělého osvětlení
 • návrhy sdruženého osvětlení
 • studie proslunění
 • studie zastínění
 • studie pracovního prostředí z hlediska hygieny a bezpečnosti práce a technických zařízení