Zrealizovali jsme stovky projektů od tepelného čerpadla po mrakodrap


Další realizované projekty
 • A Projekt Praha (Ing. arch. Jan Kasl)
  – Dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí pro "Komerčně industriální zónu" Praha Chodov
 • AB Filadelfie Praha 4
  – Akustická studie hluku z výstavby
 • ACP Enterprise, Praha 4
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu
 • AGN s.r.o. Ústí nad Labem
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí"pro areál Komerční banky v Praze 4
 • AGN, s.r.o. Ústí n. Labem
  – Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí pro areál Komerční banky, akustická studie pro objekt speciálních služeb
 • AHK architekti, s.r.o.
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro Českou pojišťovnu Praha 4, pro akci "The Gate Smíchov" a pro stavbu "Hotel MERCURE"
 • AHK architekti, s.r.o. Praha
  – Zpracování dokumentace odpadového hospodářství pro akci Prosek - Lovosická
 • AHK, spol. s r.o.
  – Akustická studie pro projektovou dokumentaci na akci "Hotel Mövenpick Praha 5"
 • Akuma Mladá Boleslav
  – Implementace zvukového záznamníku CESVA RS-60 do výrobní linky
 • ARCH DESIGN, s.r.o.
  – Příslušná část dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.) pro akci Obchodně - administrativní centrum - Krč vč. pozdějšího přepracování
 • Arkády Pankrác, Praha 4
  – Autorizované měření hluku a umělého osvětlení nájemních jednotek ke kolaudaci objektu
 • Atel. Dubový, s.r.o.
  – Vliv stavby na životní prostředí pro pošty Brno, Česká Lípa, Preslova, Praha 5, KOSTAL CR, s.r.o., závod Čenkov
 • Atelier Dubový, s.r.o.
  – Studie denního a sdruženého osvětlení, akustické studie, měření hluku, objekt Libertas, Praha 5
 • Atelier Dubový, s.r.o.
  – Belárie Praha 4, Modřany - akustická studie
 • Atelier Dubový, s.r.o.
  – Pošta Praha 6 - Hluková studie, denní osvětlení, měření hluku
 • AVON pochod proti rakovině prsu 2010
  – Akustický monitoring akce
 • AVON Pochod proti rakovině prsu 2011
  – Akustický monitoring akce
 • AVON Pochod proti rakovině prsu 2016
  – Akustický monitoring akce
 • BAK Trutnov
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu OK System II, Praha 4
 • BB Centrum, a.s.
  – Dokumentace protihlukových opatření, realizace a měření protihlukové zástěny
 • BB Centrum, Building G
  – Měření hluku, osvětlení a stavební akustiky ke kolaudaci
 • BB Centrum, objekt Delta
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu
 • BD U Libeňského pivovaru
  – Měření hluku a stavební akustiky ke kolaudaci
 • BD, dostavba proluky Staropramenná/J. Plachty-Praha 5
  – Měření hluku a stavební akustiky ke kolaudaci
 • Biocel Paskov a.s.
  – Měření hluku v pracovním prostředí
 • Bioplynová stanice Hradešice
  – Měření hluku od provozu BPS
 • Bioplynová stanice Přešťovice
  – Měření hluku od provozu BS
 • Black And Decker
  – Měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí montážní haly
 • BOOS, a.s.
  – Hluková studie pro objekt České spořitelny
 • Bovis (ECM) Praha
  – Měření imisí pro ECM Radio Plaza, Praha 4
 • Buzuluk Komárov
  – Akustická studie
 • Bytové domy Brandýs nad Labem
  – Akustická studie hluku od dopravy
 • Bytový dům Mělník
  – Monitoring hluku od dopravy
 • Bytový dům SMART, Trigema Building a.s.
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu
 • Bytový dům Zbraslav, Neužilova
  – Měření zvukové izolace příček
 • Centrální depozitář
  – Uměleckoprůmyslové museum v Praze - Akustická studie
 • České dráhy
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu - Myčka vlaků, Praha 10
 • České radiokomunikace, a.s.
  – Měření hluku od provozu DA na dalších objektech
 • České radiokomunikace, a.s.
  – Stavebně - technická dokumentace protihlukových opatření k DA a jejich realizace, měření hluku od provozu DA na řadě radiokomunikačních objektů
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
  – Vybavení laboratoře akustiky měřícím setem na stavební akustiku CESVA GIP
 • ČEZ Distribuce
  – Autorizované měření hluku trafostanic
 • ČKD Praha, DIZ
  – MUSIC CITY Praha 9, Měření hluku ke kolaudaci objektu
 • ČOV Hvozdnice
  – Měření hluku od provozu ČOV
 • ČSAD Praha Florenc
  – Měření umělého osvětlení budovy autobusového nádraží Pankrác
 • Dálniční stavby Praha
  – Měření hluku od provozu na komunikaci před a po rekonstrukci
 • DEIDA, s.r.o.
  – Rekonstrukce domu v ul. Politických vězňů - akustická studie a návrh akustické zástěny pro technologii chlazení a kotelnu
 • DELVITA Praha
  – Vliv stavby na životní prostředí pro prodejnu DELVITA Barrandov
 • di5
  – Sadové úpravy "Obytný soubor Liboc"
 • di5, s.r.o.
  – Vliv stavby na životní prostředí pro objekt AB Michle II a III k PD pro ÚR a Stavební povolení
 • Dny Marianne
  – Akustický monitoring akce
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy
  – Dodávka měřící techniky CESVA
 • ECM FINANCE, a.s.Praha
  – Dlouhodobé měření imisí na Praze 4
 • ECM Radio Plaza
  – Dlouhodobé měření imisí na Praze 4
 • Ekoklima, a.s. Milevsko
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu BB Centum, objekt Gamma, Praha 4
 • Ekoklima, a.s. Milevsko
  – Měření hluku ve venkovním a vnitřním prostředí obchodního komplexu Berounka Park Plzeň, měření hluku od provozu VZT na akci Interspar Zličín Praha
 • Elektrárna Kladno
  – Dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • Elektrárna Ledvice
  – Měření hluku od transformátoru
 • Ethanol Energy a.s.
  – Akustické mapování závodu a projekt akustické stěny pro technologii
 • Ethanol Energy a.s.
  – Akustické mapování závodu pomocí technologie akustické kamery
 • FCC - První česká projekční a stavební, a.s.
  – Měření hluku z dopravy, bytový objekt, Praha 4
 • FCC - První česká projekční a stavební, a.s.
  – Denní a umělé osvětlení a hluk pro Polygon House na Praze 4
 • FCC - První česká projekční a stavební, a.s.
  – Dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" - akustika a světelně technická studie pro objekt MYSLBEK Praha 1 na Příkopě"
 • FCC - První česká projekční a stavební,a.s.
  – Měření hluku ke kolaudaci objektů "Palác Křižík" a hotel IBIS Praha 1Metalurgie
 • Fiamm Automotive Czech, a.s.
  – Implementace zvukového záznamníku CESVA RS-60 do výrobní linky
 • Fotbalový stadion Slávia, Praha 10
  – Autorizované měření hluku ke kolaudaci objektu
 • Fotovoltaická elektrárna Bohosudov
  – Studie oslunění a denního osvětlení
 • FRIGA COIL s.r.o.
  – Dokumentace odpadového hospodářství a měření pracovního prostředí
 • FRIGA COIL, s.r.o.
  – Měření pracovního prostředí v halách (ovzduší, emise, denní osvětlení) a dokumentace odpadového hospodářství
 • Geosan Group
  – Měření hluku ke kolaudaci bytových domů, Petržílkova ul., Praha 5
 • GET Praha, s.r.o.
  – Rozptylová studie na lom Hostín, rozptylová studie na dopravu z lomu Lánov
 • GET, s.r.o.
  – Hluková a rozptylová studie pro E.I.A. Lom Lánov
 • H&D Engineering, spol s r.o.
  – Dokumentace E.I.A. Elektrárna Kladno
 • H&D Engineering, spol. s r.o.
  – Oznámení podle zákona č. 100 / 2001 Sb., ve znění podle zákona č. 93 / 2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro akci ECK G Kladno - špičkovací zdroj 50 MW
 • Hard Rock Cafe Praha
  – Dodávka akustického monitorovacího systému s limitérem CESVA LRF-04
 • Haselmeier Dnešice
  – Měření hluku TZB
 • Hotel Yasmin Praha
  – Oznámení podlimitního záměru
 • Hotel Zlatý Lev Liberec
  – Autorizované měření hluku ke kolaudaci objektu
 • Hvězdy na Vltavě, s.r.o. Řevnice
  – Měření hluku z hudební produkce na Staroměstském náměstí pro TV projekt "Vítejme v Evropě
 • ING Real Estate
  – Měření neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
 • Ing. arch. Dubový, Praha
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro SPU Pardubice
 • Ing. arch. Dubový, Praha
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro SPU České Budějovice
 • Ing. arch. Dubový, s.r.o.
  – Zpracování PD "Vliv stavby na životní prostředí"na akci Pošta Bílovec 1, zpracování stejné dokumentace pro akci SPU Ústí n. Labem, Poštu Pardubice 2 a návrh stavby SPU Praha - Malešice
 • Ing. arch. Jan Němec, Praha
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí na akci "Bytový dům pro seniory Praha 6"
 • Ing. arch. Podpěra
  – Denní a sdružené osvětlení Pošta Olomouc, hlukové posouzení Pošta Praha 3
 • Ing. arch. Podpěra, s.r.o.
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro akce Pošta Olomouc a Pošta Brno - třídící centrum
 • Ing. arch. Zdeněk Žilka, Praha
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro akci "Rekonstrukce domu U zlatého a bílého jednorožce"Arkady
 • Ing. arch. Žilka
  – Zpracování výpočtů denního osvětlení pro Palác Austria
 • Ing.arch.Jan Línek
  – Bytový dům v Záběhlicích, projektová dokumentace Vliv stavby na ŽP
 • Ingersoll-Rand Manufacturing s.r.o.
  – Výrobní haly společnosti - Měření osvětlení v pracovním prostředí
 • IPB Praha, a.s.
  – Dokumentace odpadového hospodářství pro řadu poboček v Praze a ostatních městech
 • Jaderná elektrárna Temelín
  – Měření hluku v pracovním prostředí
 • Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.
  – Měření hluku od provozu areálu závodu, měření hluku a vibrací v pracovním prostředí
 • Kalmar, spol. s r.o.
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu strojírenské výroby leteckých součástí a přístrojů, Praha 5
 • Kampus ČVUT Kladno
  – Zpracování studie vlivu na ŽP
 • Kanceláře Tesco Stores ČR
  – Autorizované měření hluku
 • Komunikace Ruská, Praha 10
  – Měření hluku od dopravy
 • Konstruktiva Branko
  – Dům národnostních menšin Praha 2, měření hluku ke kolaudaci objektu
 • Konstruktiva Branko
  – Dům armády Praha 6, Měření hluku
 • Konstruktiva Branko
  – Palác Austria, projektová dokumentace ŽP + měření hluku ke kolaudaci
 • Letiště Praha - Ruzyně
  – Měření chemických škodlivin a prachu v pracovním prostředí
 • LINE architektura
  – Sparkys Palladium, projektová dokumentace Vliv stavby na ŽP
 • LOXIA, a.s.
  – Vliv stavby na životní prostředí pro akci Budějovická alej - polyfunkční dům
 • MAKO Líně
  – Zpracování studie vlivu na ŽP výrobny pracovních oděvů
 • Mateřská školka Švermov, Kladno
  – Autorizované měření umělého osvětlení
 • Město Lázně Bohdaneč
  – Dopravní průzkum
 • Město Strakonice
  – Autorizované měření umělého osvětlení v mateřské školceStadion FC Slavia
 • Městská část Praha - Běchovice
  – Monitoring dopravního hluku
 • Městská část Praha - Libuš
  – Dlouhodobý plošný monitoring hluku od dopravy vč. sčítání dopravy
 • METAKON Brno
  – Akustická studie pro projektovou dokumentaci "Rekonstrukce slévárny Metalurgie Rumburk"
 • Metalurgie Rumburk, s.r.o.
  – Akustická studie
 • Metalurgie Rumburk, s.r.o.
  – Autorizované měření hluku od provozu nové technologie
 • Metalurgie Rumburk, s.r.o.
  – Technická opatření ke snížení hlučnosti provozu slévárny - Návrhy technických opatření, výpočty, měření hluku po realizaci
 • Metalurgie Rumburk, s.r.o.
  – Technická opatření ke snížení hluku od provozu slévárny v souvislosti s provozem rotační pece SOGEMI (Itálie)
 • Metalurgie Rumburk, s.r.o.
  – Návrh pásma hygienické ochrany pro slévárnu šedé litiny Rumburk
 • Metalurgie Rumburk, s.r.o.
  – Měření emisí a měření hluku na pracovištích (plynová pec a pod.)
 • Metrostav Praha
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu CITY TOWER, Praha 4
 • Michelské pekárny Praha
  – Měření umělého osvětlení prodejen v Kauflandu Praha
 • Mlékárna Pragolaktos, Praha 9
  – Měření hluku v pracovním prostředí a návrh kategorizace pracovníků podle hlukových rizik
 • Model Obaly a.s.
  – Akustický posudek akustických technických opatření zvlňovacího stroje
 • Nemocnice Havlíčkův Brod
  – Autorizované měření hluku od provozu výtahu
 • Obec Dolní Břežany
  – Monitoring dopravního hluku
 • Obec Středokluky
  – Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí obce Středokluky a okolí (dokumentace SEA)
 • OC NISA Liberec
  – Autorizované měření hluku a umělého osvětlení nájemních jednotek ke kolaudaci objektuCity Tower
 • OK plan
  – Hluková a rozptylová studie na sportovně - relaxační centrum Praha - Letňany
 • OTIS, a.s.
  – Měření hluku od provozu výtahů ke kolaudaci řady objektů (např. BB Centrum Praha, bytových domů Flora, Malešice, odbavovací hala letiště Ruzyně, aj.
 • Park Lane School, Praha 1
  – Akustická studie, měření stavební akustiky a akustický návrh obložení stěn učeben
 • Parkovací dům Příbram
  – Zpracování studií osvětlení, zastínění a odpadů
 • Pivovary Staropramen Smíchov
  – Rekonstrukce pivovarů Smíchov - Měření hluku ke kolaudaci objektů
 • Pivovary Staropramen Smíchov
  – Vliv stavby na životní prostředí
 • Polyfunkční dům U Hájků, Praha 1
  – Autorizované měření hluku
 • Prague Fashion Weekend
  – Akustický monitoring akce
 • PRAMAK, s.r.o.
  – Hluková studie a měření hluku od DA v radiokomunikačních objektech Strahov a Petřín
 • Pražské pivovary, a.s., Praha Smíchov
  – Rozptylová a hluková studie včetně měření
 • PRE Lhotka + Fabricom CZ a.s.
  – Akustická studie k POV
 • Přeložka silnice II/240 mezi R7 a D8
  – Akustická studie pro dokumentaci EIA
 • PSJ Holding Jihlava
  – Měření hluku ke kolaudaci administrativní budovy ČSA Ruzyně a objektu D BB Centra na Praze 4
 • PSJ Holding Jihlava
  – Měření hluku ke kolaudaci budovy Národního bezpečnostního úřadu v Praze
 • RadioMobil, a.s.
  – Měření hluku od provozu BTS na několika desítkách lokalit
 • RadioMobil, a.s.
  – Více než 100 provedených měření hluku v jednotlivých lokalitách BTS v Praze i mimo Prahu
 • Rekonstrukce Národní muzeum v Praze
  – Studie "Vliv stavby na životní prostředí"
 • Rekonstrukce silnice I/35
  – Měření hluku od dopravy v úseku Litomyšl
 • Rezidence Cibulka, Praha 5
  – Měření hluku ke kolaudaci
 • Rodinné a bytové domy Na Krutci
  – Akustická studie
 • SATRA, s.r.o. Praha
  – Světelně technická studie pro objekty GŠ České armády, Praha 6
 • SATRA, s.r.o. Praha
  – Zpracování akustické studie pro akci "Speciální škola pro sluchově postižené Praha 5"
 • Schindler CZ
  – Měření hluku od provozu výtahů
 • Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice
  – Zpracování návrhu plánu hygienické ochrany ČOV Děčín
 • Silnice I/4 a I/20
  – Měření hluku od dopravy
 • Skanska a.s.
  – Měření hluku od dopravy
 • Skládka odpadů SONO
  – Monitoring vyvolané dopravy vč. videorozlišení konkrétních vozidel od ostatní dopravy a následné zpracování studie hluku z vyvolané dopravy na okolí příjezdové komunikace
 • Škoda Auto a.s.
  – Měření hluku a vibrací v pracovním prostředí
 • Škoda Praha, a.s.
  – Měření hluku hluku od provozu plynových turbin (General Electric) Miláno a Terst, Itálie
 • Spojprojekt Praha
  – Projekt odpadového hospodářství pro objekty Empiria, City DECO a ELEMENT, Praha 4
 • Spojprojekt Praha, a.s.
  – Projektová dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" objektu CITY DECO a ELEMENT, Praha 4
 • Spojprojekt Praha, a.s.
  – Zástavba pozemku na Kavčích horách, Praha 4 - "Vliv stavby na životní prostředí"
 • Spojprojekt Praha, a.s.
  – Vliv stavby na životní prostředí pro akci Objekt D na Pankrácké pláni pro firmu ECE Projektmanagement Praha s.r.o. a EBP Europa Bau und Projektmanagement, G.m.b.H. Hamburg
 • Spojprojekt Praha, a.s.
  – Vliv stavby na životní prostředí pro akci "Anděl Park Praha Smíchov"
 • Spojprojekt Praha, a.s.
  – Hluková studie a studie denního osvětlení pro akci ECM Pankrác
 • Spojprojekt Praha, a.s.
  – Dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí pro administrativní budovu Karlín, hluková studie a odpadové hospodářství pro polyfunkční areál Točná
 • Spojprojekt Praha, a.s. a ECM (REAL ESTATE DEVELOPMENTS)
  – Zpracování dokumentace "Vliv stavby na životní prostředí" pro administrativně - obytné centrum Anděl Park Smíchov zpracování stejné dokumentace pro akci "Arkády Pankrác Praha" a pro akci AB Těšnov Diamond Point
 • Spojprojekt, a.s.
  – Akustická studie na chladící jednotky pro Českou pojišťovnu, hluková studie na demoliční práce pro ECM
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
  – Měření vibrací v pracovním prostředí
 • Státní tiskárna cenin, s.p.
  – Měření hluku v pracovním prostředí ke kolaudaci objektu
 • STEBAU, s.r.o. Hradec Králové
  – Hluková studie pro heliport Letecké záchranné služby
 • Štěrboholská spojka, Praha 10
  – Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
 • STOPRO Praha, s.r.o
  – Návrh pneumatického odpadového hospodářství pro Kongresové centrum Praha
 • Strabag
  – Dlouhodobý monitoring hluku ze stavební činnosti - objekt Gemini, Praha 4
 • Strabag
  – Měření hluku na paláci "Anděl"
 • SU ul. Ankarská, Praha 6
  – Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
 • TERMO Děčín
  – Měření hluku zařízení a návrh technických opatření k omezení jeho hlučnosti
 • TERMONTA PRAHA, a.s.
  – Měření hluku od provozu výměníkových stanic na několika desítkách lokalit v Praze
 • Tesco Express, Dolní Břežany
  – Autorizované měření hluku
 • UAS, s.r.o.
  – Dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí pro stavební povolení na obchodní komplex Kaufland, U Plynárny, Praha 4
 • UAS, s.r.o. Praha
  – Zpracování akustické studie ze stavební činnosti pro akci "Šeberov severovýchod, část 1 - sever, Praha 4"
 • Ul. Komunardů, Praha 7
  – Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
 • Ul. Wilsonova, Praha 1
  – Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
 • Ulice Rolnická, Opava
  – Dopravní průzkum a měření hluku od dopravy
 • Úřad městské části Praha 6
  – Oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.
 • VATECH EZ
  – Měření hluku ke kolaudaci objektu BB Centrum Praha 4
 • VPÚ DECO
  – Rekonstrukce Úřadu městské části Praha 6, Dokumentace vlivu na životní prostředí k dokumentaci E.I.A.
 • Vysoká škola báňská - TU Ostrava
  – Dodávka přístrojového vybavení CESVA
 • ŽDAS, a.s., Žďár nad Sázavou
  – Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.), Hala pro výrobu kontejnerů pro námořní dopravu
 • Zdravotní ústav Ústí n./L.
  – Dodávka měřící techniky CESVA