O společnosti

Společnost Ochrana životního prostředí poskytuje komplexní služby v oborech ŽP od roku 1992. Vznikla osamostatněním pracovníků oddělení životního prostředí Kovoprojekty Praha a je nositelkou téměř padesátileté tradice odborných služeb v České republice.


Hlavní náplní činnosti je projektová činnost v oborech techniky životního prostředí (akustika, osvětlení, odpady, vliv staveb na ŽP), studie a všechny stupně projektové dokumentace. Dalšími důležitými službami pro naše klienty jsou autorizovaná měření hluku, vibrací, umělého a denního osvětlení. Provádíme komplexní audity životního prostředí v budovách. Společnost je výhradním distributorem přístrojů CESVA v České a Slovenské republice a v Polsku.

Díky prvotřídnímu týmu odborníků Vám všechny naše služby poskytujeme po celém území České republiky, v expresních termínech a v kvalitě garantované ISO/IEC 17025:2018. Veškeré ceny jsou konečné, cestovné neúčtujeme.

Certifikace

Zkušební laboratoř OŽP je držitelem osvědčení o autorizaci pro účely zákona č. 258/2000 Sb.

Osvědčení o autorizaci