Komplexní služby v oborech techniky a ochrany životního prostředí


O společnosti

Společnost Ochrana životního prostředí, s.r.o. nabízí komplexní služby v oborech techniky ochrany životního postředí s téměř padesátiletou tradicí.

Pro naše zákazníky poskytujeme služby autorizované laboratoře fyzikálních faktorů, služby v oblasti akustiky, osvětlení, ochrany ovzduší a dalších oborů techniky a ochrany životního prostředí.

Autorizovaná laboratoř

Zkušební laboratoř OŽP je držitelem osvědčení o autorizaci pro účely zákona č. 258/2000 Sb.

Osvědčení o autorizaci