Komplexní služby v oborech techniky a ochrany životního prostředí


Odborné konzultace

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v oborech techniky a ochrany životního prostředí.

Provádíme návrhy technických, organizačních a jiných opatření ke zlepšení pracovního a životního prostředí.

Konzultace

 • právní konzultace v oborech akustiky, světla, odpadů a ostatních vlivů ŽP
 • asistence při právních sporech s problematikou ŽP
 • návrhy, realizace a audity vnitrofiremních postupů
 • odborné analýzy a posudky v problematice techniky a ochrany životního prostředí vč. znaleckých

Dokumentace

 • dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
 • posuzování vlivů na životní prostředí podle platných zákonů
 • dokumentace E.I.A.
 • výpočty úspor energie pro dotační program Zelená úsporám

Projekty

 • projekty VZT a chladících zařízení
 • návrhy tepelných čerpadel
 • odpadové hospodářství - způsob nakládání s odpady podle platných zákonů (stanovení druhů a množství odpadů, vč. návrhu technického vybavení, jako jsou nádoby, paketovací lisy, pneumatická doprava, gravitační shozy, atd.)
 • projekty skládek
 • sadové úpravy (návrhy ochranné zeleně)
 • dendrologické průzkumy

Realizace

 • kapotáže strojů a zařízení, např. dieselagregátů, kogeneračních jednotek, a pod.
 • akustické zástěny, vrata aj.
 • specifické tlumiče hluku