Měření a monitoring vibrací, prodej a pronájem měřicí techniky


Poskytujeme komplexní služby pro měření a dlouhodobý monitoring vibrací pro stavební inženýrství, důlní činnosti a odstřely, přehrady, stavby a budovy, jadernou energetiku, demolice, silniční a železniční dopravu a výstavbu tunelů.

Nabízíme měřicí práce, prodej a krátkodobý i dlouhodobý pronájem měřicí techniky. Zastupujeme švýcarského výrobce SYSCOM Instruments.

Stavební inženýrství

 • Monitoring stavební činnosti
 • Monitoring vibrací od železnice, silniční dopravy a těžkého průmyslu
 • Vyhodnocování vibrací před výstavbou

Důlní činnost a odstřely

 • Monitoring vibrací a tlaku vzduchu při odstřelech

Přehrady

 • Průběžné monitorování seismické aktivity
 • Monitoring strukturálních vibrací

Stavby a budovy

 • Vyhodnocení zátěže budov
 • Strukturální poškození
 • Obytný komfort v budovách

Jaderná energetika

 • Měření seismické činnosti
 • Certifikace IEC 61508, IEC 61513 a další
 • Nouzové vypínání zařízení

Zobrazování informací v reálném čase

 • Připojení měřicích jednotek na centrální zobrazovací rozhraní a možnost zobrazení hodnot vibrací vč. výstrah při překročení pomocí webových stránek v reálném čase
 • Systémová integrace zobrazování do struktury zákazníka
 • Jednoduchá samostatná aplikace prostřednictvím služby Smart Noise