Měření hluku tepelných čerpadel


Instalujete tepelné čerpadlo? Víme, co je potřeba na dodržení všech požadavků hygienické stanice nebo stavebního úřadu.

Možná jste již narazili na termín jako je „měření hluku“, „hluková zkouška“ nebo „hluková studie“.

V zásadě se jedná o doložení akustických parametrů instalovaného zařízení.

Naše laboratoř má specializované pracoviště na akreditovaná měření hluku z tepelných čerpadel a na tvorbu potřebných akustických studií.

Proč do toho jít s námi?

  • Měsíčně úspěšně realizujeme desítky podobných zakázek
  • Jsme rychlí
  • Naše akreditované protokoly a akustické studie jsou koncipovány tak, aby byly bez výhrad přijímaný příslušnými úřady
  • Držíme nízké ceny
  • Zvládáme i expresní termíny – máme širokou síť kanceláří po celé republice