Měření a monitoring vibrací, prodej a pronájem měřicí techniky


Realizujeme komplexní projekty dlouhodobého monitoringu hluku. Naše systémy vznikají na základě zkušeností s vývojem velikých monitorovacích sítí pro koncept Smart City v Barceloně a dalších světových městech. Nabízíme odborný návrh systémů, realizaci včetně dodávky a komplexní analýzu a zpracování dat z měření.

Pomocí platformy SmartNoise umíme uspokojit každého zákazníka od majitele rodinného domu, přes velké průmyslové podniky až po národní železniční společnosti a několikamilionové městské aglomerace.

Smart City

 • Husté sítě akustického monitoringu pro „živé hlukové mapy“
 • Monitoring dopravní infrastruktury
 • Monitoring městské dopravy včetně diagnostiky vozového parku
 • Monitoring svozu komunálního odpadu
 • Monitoring turisticky exponovaných lokalit včetně aplikací pro kontrolu hluku z nočních podniků ve veřejném prostoru
 • Zobrazování a analýza akustických dat v reálném čase na webu třetích stran

Průmysl

 • Průběžný akustický monitoring (systém „živé hlukové mapy“)
 • Vyhodnocování mimořádných technologických událostí včetně výstrahy v reálném čase
 • Monitorování hluku v pracovním prostředí s optimalizací pracovního procesu vzhledem ke snížení pracovních rizik
 • Průběžné testování kvality produkce na základě akustických dat

Restaurace – bary – diskotéky a zábavní průmysl

 • Akustický monitoring pro hlídání sousedského hluku
 • Řešení problémů s hlukem před provozovnou
 • Automatizované řešení problémů s reprodukovanou hudbou (automatické limitéry s možností dálkového dozoru)

Hudební festivaly a Open Air akce

 • Monitoring hudebních událostí se zobrazováním hodnot v reálném čase
 • Systém protihlukové výstrahy
 • Automatizované systémy řízení hlasitosti produkce (autonomní limitéry)
 • Řešení problémů s nežádoucím hlukem na veřejných prostranstvích
 • Průběžná kontrola hygienických limitů